SLZA NA KRAJÍČKU

Sedím (však víte, v rámci možností) a přemýšlím o tom, co jsem včera vidělo.
Bylo jsem s maminkou a jejími hodnými přáteli na balijské pláži Kedungu. Byla to velice barevná pláž a zpočátku se mi moc líbila!
Ale když jsem přišlo blíž, zjistilo jsem, že je to plastový odpad. Zeptalo jsem se maminky, jestli by to nemělo být v odpadkovém v koši, ne na tak nádherném místě na planetě Zemi. Řekla mi, že ta plastová brčka i hračky by tam zůstaly skoro navěky, pokud bychom je nesebrali.
Rozesmutnělo mě to.

>>><<<

I am sitting (you know, within the bounds of possibility) and thinking about what I have seen yesterday.
I was with my mummy and her kind friends at Balinese Kedungu Beach. It was very colourful beach and I liked it very much initially!
But when I came closer I found out it was plastic trash. I asked mummy if it should not be in a trash bin, not at such a beautiful place on the Earth. She told me that plastic straws or toys would stay there forever if we would not pick them up.
I was sad.

 

© Andrea Vránová

0 comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *